RÖVID SZABÁLYZAT

Kategóriák: Hip hop, Krump, Breakin,Lockin, Poppin

Létszámok: egyéni, duó, csoport 5-7 fő között, formáció 8-26 fő között

Zene: Egyéni, duó 1 perc központi zene, csoport 2,30 ig saját zenére, formáció 4,00 saját zene

Életkor: 10 évig gyermek, 10-14  év között serdülő, 15-18 év között ifjúsági, 18 év felett felnőtt

Szintek: kezdő, haladó

Külön BATTLE versenyre jelentkezés a helyszínen.

 

NEMZETKÖZI SZABÁLYZAT

 

Csapat Szabályok / Útmutató:

 

Általános:

 • Minden csapat legalább 5 fővel és maximum 26 fővel kell rendelkezzen.
 • A táncosok csak egy csapatban táncolhatnak versenyenként.
 • A csapat regisztrálása és adataik helyes leadása a koreográfus / tánctanár felelőssége.
 • A csapatok regisztrálása minden versenyre online történik. Az európai és világbajnokságokon a verseny előtti 15. napig. Minden ettől eltérő változtatás előzetes egyeztetést igényel. Utólagos regisztrációt és a rendezvény napján való regisztrálás NEM engedélyezhető! 
 • Minden kérdést, kérést a csapat részéről csak a koreográfus / tánctanár intézhet a szervezők felé.

Korosztályok és kategória szintek:

 • Öt különböző korosztályt különböztetünk meg:
 • Manó
 • Gyermek
 • Serdülő
 • Ifjúsági
 • Felnőtt

 

 • Az adott kategórián belül fellépő csapatban a tagok minimum 75%-nak az adott korosztályon belül kell lennie. A csapattagok maximum 25%-a lehet idősebb, de csak az egyel feljebbi korosztályig. Tehát, ha van például egy 12 táncosból álló csapat a 14 év alatti korosztályban, abból 9 táncos maximum 13 éves lehet és 3 lehet 14-15-16-17 éves. 18 ÉVES MÁR NEM TÁNCOLHAT EBBEN A CSAPATBAN

 

 

Magatartás:

 • A táncosok nem érinthetik a bírákat.
 • A kellékek engedettek, mindaddig, míg nem veszélyesek és az előadás után azonnal eltávolíthatók a tánctérről. (Semmi csillámpor, zsírkő por, víz nem szórható szét a színpadon!)
 • A csapatok öltözéke meg kell feleljen a korosztályuktól elvárhatónak.
 • Semmilyen oda nem illő mozdulat vagy gesztus nem engedélyezett.

 

Zene:

 • A zenei CD biztosítása és jelenléte a koreográfus / tánctanár felelőssége.
 • A kategória szerinti megfelelő hosszra kell vágni, ami 2:30 perc.
 • A zene nem tartalmazhat obszcén szavakat, szidalmakat, sem pedig oda nem illő nyelvezetet.

A zenét lejátszásra készen kell hozni, a helyszínen a DJ semmilyen hang- hangzásmódosítást nem eszközöl a jobb hangminőség érdekében

Egyéni

A zene Dj által kevert zene, 1 perc áll a táncos rendelkezésére.

BATTLE!!!

 

SZABÁLYZAT

Általános rendelkezések

A verseny pontos neve: UDO Street Dance Kupasorozat.
Olyan amatőr táncverseny, amely Magyarországon és külföldön működő modern tánccal foglalkozó egyesületek és tánccsoportok barátságos megmérettetését tűzte ki célul, különböző táncműfajokban, különböző tudásszinteken, különböző korosztályokban, nemzetközi versenyekre való kvalifikációs lehetőséggel.

Amatőr verseny: A versenyzők semmilyen formában nem részesülnek pénzbeli juttatásban.

Edzők csak a Gold versenysorozatban indulhatnak

Ha az eredményhirdetés előtt a versenyrendezőség tudomására jut ezen  szabály megszegése, a csapat az adott kategóriájában utolsó helyre kerül, és nulla pontot kap.
Ha az eredményhirdetés után jut a versenyrendezőség tudtára ez a szabálytalanság, a csapat az adott versenyen szerzett pontjait elveszti, és a kupasorozat alatt addig megszerzett pontjainak maximum felét szintén elvesztheti. Ezen pontok elvesztésének  mértékét a versenyszervezők döntik el. A csapat edzője ezután eldöntheti, hogy edző nélkül ugyanabban a kategóriában, vagy edzővel a GOLD kategóriában folytatja a versenyzést. Ha egy edző ilyen visszaéléssel találkozik, kérjük azonnal jelezze a versenyrendezőknél. Észrevételeket kizárólag edzőktől fogadunk el.

A Kupasorozat a nemzetközi versenyek szabályzatát veszi alapul, így az eddigi kategóriákban való indulási kötelezettségek nem érvényesek, mindenki szabadon dönti el, hogy Silver, vagy Gold tudásszinten indul.

Általános viselkedési szabályok:

- A táncosok nem érinthetik a bírákat előadás közben
- Tilos a testet olajjal bekenni,

- Tilos bármi olyan ruha vagy felszerelés viselése, ami balesetveszélyes lehet.
- Kellékek megengedettek mindaddig, amíg nem veszélyesek és az előadás után azonnal eltávolíthatóak a tánctérről. Ennek értelmében a tánctérre pl. csillámot szórni, zsírkőport, vagy bármiféle folyadékot kiönteni a produkció előadása közben tilos.
- Tilos a saját, vagy mások testi épségét veszélyeztető mozdulatok használata.

- A csapatok öltözéke meg kell feleljen a korosztályuktól elvárhatónak

- Semmi oda nem illő mozdulat, vagy gesztus nem engedélyezett

A kupasorozat folyamán bármely csapat bármely versenyzője egy kategórián belül önmaga ellen nem versenyezhet (tehát 2, vagy több különböző produkció tagjaként nem indulhat).

Bármely, a táncos képzetlenségéből adódó vagy arra visszavezethető sérülésért a rendezők felelőséget nem vállalnak

Bármely olyan sérülésért, ami a produkció bemutatása közben, vagy az azt megelőző gyakorlás közben történik, a szervező felelősséget nem vállal.

Egy tánciskola a versenysorozat folyamán egy csapatnevet csak egy kategóriában való induláshoz használhat fel. (Az Online Nevezési Rendszer könnyebb átláthatósága érdekében.)
Ugyanazon csapatösszeállítás másik kategóriában való nevezése esetén is a csapatot új csapatként (új csapatnévvel) kell regisztrálni.

A tánciskola, edző, ill. táncos tudomásul veszik, hogy a nevezéssel elfogadják a versenysorozat mindenkori szabályzatát, vitás kérdéseknél pedig a döntőbíró, ill. szervezők döntését.

A versenyeken fotók és videofelvételek készülhetnek, melyeken a táncos, az edző, valamint a nézők feltűnhetnek, de mindenki tudomásul veszi, hogy a felvételeken való szereplésért semmilyen anyagi követeléssel nem élhetnek.

II. Versenyzene

Központi zene:

Szóló és Duo Kategóriákban:
A versenyzők rendezői zenére, azaz a Kupasorozat rendezősége által ellenőrzött és központilag meghatározott zenéjére táncolnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemzetközi versenyre kijutott egyéni és duó produkciók a nemzetközi versenyen DJ által kevert élő zenére kell táncoljanak! A Kupadöntőn már élő zenére kell majd táncolni!
Az összes többi kategóriában a versenyző saját zenéjére táncol, a kategóriájának megfelelő megkötésekkel.

Saját zene:

A UDO nemzetközi versenyein mind csoport, mind formáció kategóriákban 2:30 hosszúságú zene engedélyezett. A Kupasorozaton a kupafordulókon formáció kategóriákban engedélyezett a maximum 4:00 perces zene használata, a Kupadöntőre bejutott formációknak ezzel szemben azonban kizárólag 2:30 hosszúságú zene engedélyezett.

Csoport kategóriákban 2:30 hosszúságú zene engedélyezett, a +- 5mp-es időn felüli, vagy aluli produkciók pontlevonást kapnak.

Zene leadás:

A fellépőknek a verseny kezdetén le kell adniuk a használni kívánt zenét a rendezőnek, melynek alaki követelményei a  következők: tokra rá kell írni (címkézés)

Kategória ( pl.: Hip-Hop, ill. kiscsoport, nagycsoport)
Korosztály (manó, gyermek, serdülő, felnőtt)
Csapat neve (Intézmény, vagy egyesület, vagy tánciskola és utána a csapat neve)
Zene indítása (Beállással vagy zenével kezdődik a produkció)
Zeneszám pontos hossza

FONTOS! A UDO nemzetközi versenyein mind csoportban, mind formációban a zenéket pontosan 2.30-ra kell vágni!

Minden produkcióhoz külön cd-n, vagy pendrive-on kérjük leadni a zenét (felcímkézve).
Verseny végéig a zene a rendezőknél marad.

1 CD-n, vagy pendrive-on csak 1 zene lehet (TIPP: a CD író programban a lehető LEGLASSABB írási sebességet válasszuk, így elkerülhetjük a verseny során a zene megugrását)

A verseny szervezői a produkciókhoz használt zenei anyagok lejátszhatóságáért, minőségéért és jogdíjaiért semmi féle felelősséget nem vállalnak.

III. Értékelés, bírói testület

Értékelés, pontozás:

Koreográfia (0-10) (A koreográfia eredetisége, térforma váltások, térkihasználás, zenehasználat (saját zenés produkcióknál), kontaktus a versenyzők között.)
Technika (0-10) (Szinkron (versenyzők egymással és a zenével), mozdulatok és térváltások nehézsége és kivitelezése , dinamika, akrobatikus elem végrehajtása esetén annak kivitelezése.)
Image (0-10) (Előadásmód, táncstílusnak és korosztálynak megfelelő ruházat, színpadi viselkedés, összbenyomás.)

Levonások (0-10)

A levonásokról minden pontozóbíró maga dönthet, eldöntheti továbbá, hogy levonást nem alkalmaz, hanem a pontokat eleve úgy adja meg, hogy azok már a levonásokkal csökkentett pontok legyenek.

Zsűri: 3-5-7 fős (de minden esetben páratlan számú)

Amennyiben a csapat nem a kategóriájában megfelelő stílusban táncol (pl.: Dance kategóriában – Hip Hop-ot) az a „koreográfia“ pontozási kategóriában nulla pontot kaphat.

IV. Korcsoportok

 

Manó 

Gyermek 

Serdülő: 
Ifjúsági: 
Felnőtt: 

Korcsoport ugrás:

Minden versenyző maximum eggyel magasabb korcsoportba nevezhet, de alacsonyabba nem nevezhet.
A duóknál mindkét versenyzőnek meg kell felelni a korhatárnak, nem az átlagéletkor számít. Ha a duó tagjai eltérő korosztályúak, minden esetben az idősebb versenyző korosztályi besorolása szerinti kategóriában kell indulniuk.

Az adott kategórián belül fellépő csapatban a tagok minimum 75%-nak az adott korosztályon belül kell lennie. A csapattagok maximum 25%-a lehet idősebb, de csak az egyel feljebbi korosztályig.

V. Általános szabályok, meghatározások:

Az emelés

Olyan mozdulatok, figurák, ahol a táncos mindkét lába elhagyja a talajt egy, vagy több másik személy fizikai segítségével.

Akrobatika

Akrobatikának számít minden olyan repülési fázissal rendelkező ugrás, emelés, vagy a földtől elrugaszkodó elem, melynek során a test a földet nem érinti (pl. szaltó, rundel, bakolás, és egyéb, a kategóriához tartozó ugrásfajta). Akrobatikának számít továbbá a balett alapismeretet (illetve nyújtást) igénylő – elem pl.: spiccen táncolás, spárga (haránt vagy angol) levegőben, ”Y” állás (lábemelés haránt vagy oldalsíkban 1-2 mp-ig kitartva), terpesz-csukaugrás stb.
Technikai elemek, mint (a break táncban használatos pörgés, kézenállás- kitartás, korona, fejforgás, helikopter, egy kezes és két kezes forgások, stb.) szintén akrobatikának számítanak.
Nem számít akrobatikának, amikor nincs úgynevezett „repülési fázis” és az elem közben a kéz vagy láb a földet érinti (pl. cigánykerék, bógni).

Ha engedélyezett az Akrobatika, nem minden esetben növeli a táncos pontszámát, és levonást is eredményezhet, ha technikailag nem megfelelően kivitelezett.

Egyik kategóriában és korcsoportban sem engedélyezett a színpadot a versenyzőknek a produkció előadása közben elhagyni.
Amennyiben ez megtörténik, vissza már nem állhat a előadás folytatása céljából. Abban az esetben állhat vissza egy versenyző az előadásba, ha a színpadot nem hagyja el és a háttérben a színpad területén marad.

Nem megengedett a bármilyen testi épséget veszélyeztető  mozdulat

Sárga lap

A sárga lap egy figyelmeztetés a produkció felé, hogy valamilyen szabálytalanságot követett el. Akkor érvényes, ha a pontozóbírók többsége bejelöli a pontozólapon. A zsűrizési rendszer ezt megjegyzi és a következő sárga lap esetén az adott versenyen kizárással sújtható a produkció.

Magasabb tudásszintre átkerülés

A pontozóbíróknak lehetőségük van a Silver, kategóriában nevezett produkciókat a verseny során Gold kategóriába áttenni. Ha a megfelelő Gold kategória még nem zajlott le, akkor azon a versenynapon el kell indulnia a Gold kategóriában, így Silverben nem értékelik. Ha a megfelelő Gold kategória már lezajlott, akkor a produkció a következő versenytől csak Gold kategóriában nevezhet.

VI. Versenykategóriák

Hip Hop

Ebben a műfajban a UDO Nemzetközi versenyszabályzata alapján zajlik a versenyzés

Kizárólag Hip Hop alapú zenékre történő táncok, melyekben a Hip-Hop stílusai (Locking, Klip-Dance, Pop-Hop, Funky, Krump, New Style, Tetris, stb.) táncolhatóak. A produkciókban látványos, show elemek is felhasználhatóak.
A táncproduktum bemutatása alatt ruhanemű nem hagyhatja el a táncosokat.
Bpm megkötés: 90-130 BPM

Egyéniben, duóban a központi zene 90-100 BPM között lesz.

Eszközök, kellékek használata engedélyezett, a szabályzat többi ide vonatkozó pontjának betartása mellett!
Gyermek kategóriákban akrobatika engedélyezett, de emelés csak vállmagasságig lehetséges! Serdülő és felnőtt kategóriákban az emelés és az akrobatika engedélyezett.

Egyéb megkötések:
Nem megengedett a színpadot a versenyzőknek a produkció előadása közben elhagyni.
Amennyiben ez megtörténik, vissza már nem állhat a előadás folytatása céljából.
Abban az esetben állhat vissza egy versenyző az előadásba, ha a színpadot nem hagyja el és a háttérben a színpad területén marad.

Létszámok, előadások időtartamai:

Szóló 1 fő Előadás időtartama: 1:00

Duó 2 fő Előadás időtartama: 1:00

Csoport 5-7 főig Előadás időtartama: 2:30 (+-5mp)
Formáció 8-26 főig Előadás időtartama: 2:30-4:00 (+-5mp)

Hip hop műfajban indítható kategóriák

Gyermek: egyéni, duó, csoport, formáció

Serdülő: egyéni, duó, csoport, formáció
Ifjúsági: egyéni, duó, csoport, formáció
Felnőtt: egyéni, duó, csoport, formáció

VII. Díjazás

Minden döntős produkció összes tagja oklevelet,
Minden dobogós helyezést elért produkció tagjai érmet,
Minden győztes produkció 1 kupát kap.
Ezen felül a szponzorok által felajánlott ajándékok kerülnek átadásra, a szervezők a mindenkori díjazás változtatásának jogát fenntartják.

Jó felkészülést kíván a Kupasorozat szervező csapata!